Пациенти от Център „Фонд за лечение на деца” отново ще се лекуват в „Пирогов”.

Пациенти до 18-годишна възраст от Център „Фонд за лечение на деца” отново ще получават адекватно и съвременно лечение. Това стана възможно след завършената от „Пирогов” процедура по ЗОП за доставка на медицински изделия за нуждите на болницата чиято стойност се покрива от фонда.

В „Пирогов” това са следните специалности:
Детска хирургия
Детско изгаряне и възстановителна хирургия
Детска травматология
Детска неврохирургия
Детска урология