Отделение по детска коремна хирургия

В отделението се лекуват пациенти от 3 до 18 годишна възраст. На разположение са 30 легла за лечение на планови и спешни пациенти. В отделението се лекуват следните заболявания:
1. Хирургични намеси върху перитонеалните и ретроперитонеални коремни органи.
2. Операции на урогениталния тракт.
3. Пластично-възстановителни операции при различните видове хернии.
4. Гнойно-септична хирургия в детската възраст.

Като съставна част от от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, Отделението по Детска коремна хирургия е в пряк контакт с всички останали консултативни звена , което е предпоставка за по-бърза и адекватна диагностика.

Екип:

Д-р Стефан Стоилов Станев | pedsurg.net Д-р Николай Иванов Патоков | pedsurg.net Д-р Надежда Иванова Толекова | pedsurg.net
Д-р Стефан Стоилов Станев
Завеждащ отделение.
Детски хирург
Д-р Николай Иванов Патоков
Детски хирург
Д-р Надежда Иванова Толекова
Детски хирург
Доц. д-р Петранка Петрова Дойнова, д.м. | pedsurg.net Д-р Костадин Боянов Думанов | pedsurg.net Д-р Красимир Теофилов Тодоров | pedsurg.net
Доц. д-р Петранка Петрова Дойнова, д.м.
Детски хирург
Д-р Костадин Боянов Думанов
Детски хирург
Д-р Красимир Теофилов Тодоров
Детски хирург
Д-р Едмонд Виденов Рангелов | pedsurg.net Д-р Радостина Емилова Плачкова | pedsurg.net Д-р Вилиана Драгомирова Нансенова | pedsurg.net
Д-р Едмонд Виденов Рангелов
Детски хирург
Д-р Радостина Емилова Плачкова
Детски хирург
Д-р Вилиана Драгомирова Нансенова
Специализант
Д-р Ивелина Иванова Йосифиова-Рачева | pedsurg.net Д-р Александър Стефанов Стефанов | pedsurg.net Д-р Елка Петкова Христофи | pedsurg.net
Д-р Ивелина Иванова Йосифиова-Рачева
Специализант
Д-р Александър Стефанов Стефанов
Специализант
Д-р Елка Петкова Христофи
Детски хирург
Д-р Татяна Траянова Мишева | pedsurg.net ст. м. с. Валентина Апостолова
Д-р Татяна Траянова Мишева
Педиатър
ст. м. с. Валентина Апостолова
Старша медицинска сестра