Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии

Отделението за диагностика и лечение на деца от тяхното раждане до 3 годишна възраст в целия спектър дейности на детската хирургия. Извършват се сложни високо-специализирани реконструктивни оперативни намеси с етапно проследяване. Лечението на нашите пациенти продължава до неговото пълно завършване, независимо от възрастта. Отделението разполага с апаратура, специализиран инструментариум и кувьози за лечение на новородени, новородени с ниско тегло и новородени със сложни вродени аномалии налагащи оперативна намеса непосредствено след раждането.
В отделението често се осъществяват уникални за страната, сложни оперативни намеси при деца със съчетани вродени аномалии. Нивото на оперативните техники и след оперативните резултати са съизмерими с резултатите на водещи детски хирургични клиники.

 

Екип:

Д-р Цветко Венков Георгиев | pedsurg.net Д-р Михаил Иванов Димитров | pedsurg.net Д-р Красимир Иванов Житиянов | pedsurg.net
Д-р Цветко Венков Георгиев
Завеждащ отделение.
Детски хирург
Д-р Михаил Иванов Димитров
Детски хирург
Д-р Красимир Иванов Житиянов
Детски хирург
Д-р Петя Иванова Мутафчиева | pedsurg.net Д-р Антоанета Тодорова Цакова-Докова | pedsurg.net Д-р Кая Любомирова Памукова | pedsurg.net
Д-р Петя Иванова Мутафчиева
Лекар
Д-р Антоанета Тодорова Цакова-Докова
Педиатър
Д-р Кая Любомирова Памукова
Педиатър
ст. м. с. Мария Атанасова Цекова | pedsurg.net
ст. м. с. Мария Атанасова Цекова
Старша медицинска сестра