Отделение по детска гръдна хирургия

Уникално за България детско хирургично отделение. В него се извършват всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при деца с вродени и придобити заболявания на гръдната стена, белия дроб и плеврата, медиастинума, хранопровода и стомаха и трахеята, включително злокачествени и доброкачествени тумори в тези области. Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптики върху трахео-бронхиалното дърво и хранопровода. Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли. Допълнително се извършват и всички видове операции на шия, корем и слабинна област.

Екип:

Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м., Детска хирургия, ПироговПроф. д-р
Христо Шивачев, д.м.
Началник на „Клиника по детска хирургия”
детски хирург, обща и гръдна хирургия
Д-р Янко Драгомиров Пъхнев, Детска хирургия, ПироговД-р
Янко Пъхнев,
детски хирург и гръдна хирургия
Д-р Здравка Антонова Антонова, Детска хирургия, ПироговД-р
Здравка Антонова,
детски хирург, обща и гръдна хирургия
Д-р Величка Димитрова Опаранова, Детска хирургия, ПироговД-р
Величка Опаранова,
педиатър, детски пулмолог
Д-р Никола Костадинов Картулев, Детска хирургия, ПироговД-р
Никола Картулев,
детски хирург
Д-р Ния Красимирова Атанасова, Детска хирургия, ПироговД-р
Ния Атанасова,
специализант
ст. м. с. Росица Христова Райкова, Детска хирургия, ПироговСт. м. с.
Росица Райкова,
Старша медицинска сестра