Отделение по детска гръдна хирургия

Уникално за България детско хирургично отделение. В него се извършват всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при деца с вродени и придобити заболявания на гръдната стена, белия дроб и плеврата, медиастинума, хранопровода и стомаха и трахеята, включително злокачествени и доброкачествени тумори в тези области. Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптики върху трахео-бронхиалното дърво и хранопровода. Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли. Допълнително се извършват и всички видове операции на шия, корем и слабинна област.

Екип:

Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м. | pedsurg.net Проф. д-р Росен Станчев Дребов, д.м. | pedsurg.net Д-р Светослав Иванов Генов | pedsurg.net
Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м.
Координатор на
„Специализирания комплекс по детски болести”,
Началник „Клиника по детска хирургия”
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, д.м.
Детски хирург
Д-р Светослав Иванов Генов
Детски хирург
Д-р Здравка Антонова Антонова | pedsurg.net Д-р Янко Драгомиров Пъхнев | pedsurg.net Д-р Никола Костадинов Картулев | pedsurg.net
Д-р Здравка Антонова Антонова
Детски хирург
Д-р Янко Драгомиров Пъхнев
Детски хирург
Д-р Никола Костадинов Картулев
Специализант
Д-р Бюрхан Кязим Рашид | pedsurg.net Д-р Величка Димитрова Опаранова | pedsurg.net Д-р Ния Красимирова Атанасова | pedsurg.net
Д-р Бюрхан Кязим Рашид
Специализант
Д-р Величка Димитрова Опаранова
Педиатър
Д-р Ния Красимирова Атанасова
Специализант
ст. м. с. Росица Христова Райкова | pedsurg.net
ст. м. с. Росица Христова Райкова
Старша медицинска сестра