Обучение

В този раздел ще намерите материали за обучение на студенти по медицина.

Крипторхизъм (неспуснат, задържан тестис)

Физиология на новороденото (PDF)

Клинично хранене – същност, значение и тенденции (PDF)

Хирургична патология на предната коремна стена (PDF)

Корозивен езофагит (PDF)

Диагностични критерии при остър хирургичен корем в детската възраст (PDF)

Злокачествени новообразувания в детската възраст (PDF)

Вродени аномалии на белите дробове (PDF)

Патофизиология на шока днес (PDF)