Обучение

В този раздел ще намерите материали за обучение на студенти по медицина.
Файловете са налични за изтегляне в PDF формат.

Физиология на новороденото

Клинично хранене – същност, значение и тенденции

Хирургична патология на предната коремна стена

Корозивен езофагит

Диагностични критерии при остър хирургичен корем в детската възраст

Злокачествени новообразувания в детската възраст

Вродени аномалии на белите дробове

Патофизиология на шока днес