Уникален за страната медицински монитор беше дарен на Пирогов.

Многофункционалният монитор „Radical 7”, за проследяване на жизнените показатели на деца и възрастни получи „Пирогов”. Това е вторият подобен апарат у нас. Мониторът позволява едновременно измерване на няколко параметъра както при деца, така и при възрастни. Главното му предимство е, че измерва жизнените показатели чрез сензори, които се поставят върху някой от крайниците на пациента, без да причинява болка.
Апаратът ще подпомага работата на спешните медици и ще спестява, особено на най-малките пациенти, травмата и страха от болезнената процедура на многократно вземане на кръв в критичния следоперативен реанимационен период на лечението.

Дарението беше връчено от г-н Колев („Хиполенд”) на проф. Асен Балтов (Изпълнителен директор на Пирогов), в присъствието на акад. Христо Григоров (БЧК), доц. Румяна Андонова, Началник на Клиника по детска анестезиология и реанимация, д-р Христо Пседерски, Началник на Отделението по детска реанимация.

Дарението е на стойност 22 888 лв. осигурени от „Хиполенд” и Български Червен кръст.