Дни на детската гастроентерология 2020.

Поради сложната епидемична обстановка в страната се реши конференцията „Дни на детската гастроентерология“ през 2020 г. да се проведе онлайн.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Четвъртата национална среща на детските гастроентеролози и педиатрите, работещи в областта на детската гастроентерология в България.

Срещата е посветена на дисфагията и нарушенията в храненето при децата. Голямата им честота определя и голямото им социално значение, тъй като оплакванията често са повод за значителни тревоги от страна на родителите. Тяхната изявата се среща от кърмачето до юношеската възраст. Диагностиката и лечението им нерядко са предизвикателство за специалистите, поради необходимостта да се изключат редица органични заболявания.

Срещата ще протече съвместно с водещи специалисти по детска неврология, логопеди и детски хирурзи.

Организатор е Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив.

Повече информация за събитието, програмата и регистрация ще откриете на адрес: http://bulspghan.org/dni-na-detskata-gastroenterologia-2020/

Регистрация: https://medicteachers.com/webinar/15/dni-na-detskata-gastroenterologiya

Контакти:
Васил Петров – 0899/ 190 200
Петя Джоглова – 0899/ 190 210
laxconsult@abv.bg