Водещи детски специалисти от „Пирогов“ обмениха опит с проф. д-р Нена Осорио.

Водещи детски специалисти от „Пирогов“ обмениха опит с проф. д-р Нена Осорио.

През изминалата седмица УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ гостоприемно посрещна своите дългогодишни приятели и партньори от фондация „Америка за България“.

Лекарите от Клиника по детска хирургия, Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, Клиника по педиатрия, както и ръководството на болницата, станаха домакин на делова среща с проф. д-р Нена Осорио, педиатър и заместник-председател по качеството и безопасността на пациентите в университетската болница Weill Cornell Medical Center, Ню Йорк (САЩ).

В конструктивен разговор бяха обсъдени аспекти на работния процес на най-голямото лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ в България като начина на оценка на болничните услуги, както и потока на пациенти, които се обслужват в медицинското заведение съгласно структурата на споменатите клиники.

Проф. д-р Нена Осорио имаше възможност да оцени подобрената болнична среда в детските отделения на „Пирогов“, която е резултат от съвместна кампания осъществена с помощта на фондация „Америка за България“.

Домакини и гости обсъдиха моделите за специализация на младите лекари в страната, както и възможностите за осъществяване програма за развитие и обучения на талантите, защото и най-щадящата инфраструктура е само среда, в която медицинската услуга, базирана на напредъка на науката, трябва да бъде развивана в името на пациентите!