Отделение по детска коремна хирургия

В отделението се лекуват пациенти от 3 до 18 годишна възраст. На разположение са 30 легла за лечение на планови и спешни пациенти. В отделението се лекуват следните заболявания:
1. Хирургични намеси върху перитонеалните и ретроперитонеални коремни органи.
2. Операции на урогениталния тракт.
3. Пластично-възстановителни операции при различните видове хернии.
4. Гнойно-септична хирургия в детската възраст.

Като съставна част от от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, Отделението по Детска коремна хирургия е в пряк контакт с всички останали консултативни звена , което е предпоставка за по-бърза и адекватна диагностика.

Екип:

Д-р Едмонд Виденов Рангелов, Детска хирургия, Пироговд-р
Едмонд Рангелов,
Завеждащ отделение.
детски хирург и обща хирургия
Д-р Стефан Стоилов Станев, Детска хирургия, ПироговД-р
Стефан Стоилов,
детски хирург
Д-р
Георги Балканджиев,
детски хирург и обща хирургия
Д-р Костадин Боянов Думанов, Детска хирургия, ПироговД-р
Костадин Думанов,
детски хирург и обща хирургия
Д-р Красимир Теофилов Тодоров, Детска хирургия, ПироговД-р
Красимир Тодоров,
детски хирург и обща хирургия
Д-р Радостина Емилова Плачкова, Детска хирургия, ПироговД-р
Радостина Плачкова,
детски хирург и обща хирургия
Д-р
Вилиана Нансенова,
детски хирург
Д-р
Деница Кофинова,
Педиатрия и детска гастроентерология
Д-р Антонио Тенев | pedsurg.netД-р
Антонио Тенев,
детски хирург
Д-р
Георги Иванов,
детски хирург
Д-р
Николай Вълчев,
детски хирург
Д-р
Радостин Радушев,
специализант
Д-р
Лора Танева,
специализант
Д-р
Златка Пешева,
специализант
Д-р
Михаела Емилова,
специализант
Д-р
Милена Клингова,
специализант
ст. м. с. Валентина Апостолова, Детска хирургия, Пироговст. м. с.
Валентина Апостолова
Старша медицинска сестра