История

Началото е поставено през 1952 г., когато се разкрива първото в България отделение по спешна детска коремна хирургия, като част от откритата две години по-рано, болница „Н. И. Пирогов”. Първият ръководител на отделението е д-р Димитър Панайотов. След 1955 г. поста се поема от д-р Борис Рапонски. През 1964 г. начело застава проф. Димитър Арнаудов, заедно с голяма група лекари които се прехвърлят от „ИСУЛ” в „Пирогов”. През 1968 г. се осъществява реорганизация и отделението се трансформира в първата в България „Катедра” и „Секция по детска хирургия”, ръководени последователно от проф. Димитър Арнаудов, проф. Иван Иванчев, проф. Ангел Боянов. През 2001 г. университетските кадри преминават на щат към „Н. И. Пирогов” и „Секцията по детска хирургия” се преобразува в „Клиника по детска хирургия”, ръководена последователно от проф. Мария Михова, проф. Огнян Бранков и проф. Росен Дребов. Към настоящия момент ръководител е доц. Христо Шивачев.

 

Допълнителни материали:

История на детската гръдна хирургия в България
Клиника по детска хирургия – Пирогов
История на детската хирургия в България
Developement of Pediatric Surgery in Bulgaria