Отделение по детска ортопедия и травматология

Отделението разполага със съвременно оборудвана операционна зала и зала за миниинвазивни процедури, в които се извършват целият набор от оперативни интервенции.

Залите са снабдени с рентгенови апарати и съответния подходящ инструментариум и всички модерни импланти за лечение на заболяванията на опорно-двигателния апарат.

За оптималното лечение на ортопедичните заболявания и травмите на опорно двигателен апарат в детска възраст е необходимо задълбоченото разбиране на особеностите на детската незряла мускуло-скелетна система и механизмите на травми в тази възраст.

Екипът на клиниката е тясно специализиран за работа със заболявания на опорно-двигателния апарат само при пациенти до 18 годишна възраст.

Компетентността на екипа в областта на детската ортопедия и травматология се изгражда на основата на изключително големия брой случаи и провежданата задълбочена научна работа.

Ние лекуваме:

– Враснал нокът
– Вродени аномалии на развитието на опорно-двигателния апарат
– Възпалителни заболявания вследствие на фрактури
– Ганглион
– Дебридман на рана
– Закрита репозиция на извънставни фрактури
– Закрито лечение на фрактури на крайниците
– Корекция при застарели и лошо лекувани фрактури
– Късни усложнения на фрактурите
– Липом
– Миниинвазивно перкутанно лечение и фиксация на фрактури
– ОРВФ на тарзометатарзална луксация, ОРВФ на метатарзални кости
– Открити оперативни интервенции при фрактури на крайниците и таза
– Отстраняване на чуждо тяло
– Придобити ортопедични заболявания
– Репозиция на луксация
– Септичен артрит
– Флегмон
– Щракащ палец

Екип:

Д-р Явор Пукалски, д.м. Началник Отделение по детска ортопедия и травматология, специалност по ортопедия и травматология.Д-р
Явор Пукалски, д.м.
Началник Отделение по детска ортопедия и травматология, специалност по ортопедия и травматология.
Д-р Григор Сиришнишки, специалност по ортопедия и травматология. Д-р
Григор Сиришнишки,
специалност по ортопедия и травматология.
Д-р Антоанета Стоименова, специалност по ортопедия и травматологияД-р
Антоанета Стоименова,
специалност по ортопедия и травматология
Д-р Биляна Ангелова, специалност по ортопедия и травматология.Д-р
Биляна Ангелова,
специалност по ортопедия и травматология
Д-р Ели Гунова, специалност по ортопедия и травматология.Д-р
Ели Гунова,
специалност по ортопедия и травматология
Д-р Елена Сярова, педиатърД-р
Елена Сярова,
педиатър
Д-р Здравко Дренчев, специалност по ортопедия и травматологияД-р
Здравко Дренчев,
специалност по ортопедия и травматология
Д-р Тодор Геров, специалност по ортопедия и травматологияД-р
Тодор Геров,
специалност по ортопедия и травматология
Д-р Доротея Иванова-Георгиева, лекар-специализант по ортопедия и травматологияД-р
Доротея Иванова-Георгиева,
лекар-специализант по ортопедия и травматология
Д-р Мерве Саръ, лекар-специализант по ортопедия и травматологияД-р
Мерве Саръ,
лекар-специализант по ортопедия и травматология
Д-р Александър Илков, лекар- специализант по ортопедия и травматологияД-р
Александър Илков,
лекар- специализант по ортопедия и травматология
Д-р Александър Щерев, лекар-специализант по ортопедия и травматологияД-р
Александър Щерев,
лекар-специализант по ортопедия и травматология
Д-р Никола Гавраилов, лекар- специализант по ортопедия и травматологияД-р
Никола Гавраилов,
лекар- специализант по ортопедия и травматология
Д-р Стоян Доцев, лекар-специализант по ортопедия и травматологияД-р
Стоян Доцев,
лекар-специализант по ортопедия и травматология
Д-р Юсеин Пашалиев, лекар- специализант по ортопедия и травматологияД-р
Юсеин Пашалиев,
лекар- специализант по ортопедия и травматология