Виртуален обучителен семинар по хематология и детска онкохематология

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

На 25 ноември 2023 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по хематология и детска онкохематология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с три професионални сдружения, членове на СОНМ – Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска онкология и хематология(БМДДОХ) и Българско дружество по детска хирургия (БДДХ).

    Той включва два модула:

  • Класификациране на хематолимфоидни неоплазии
  • Стадиране на детски злокачествени болести

    Това е третият хематологичен  семинар от стартиралата през 2021 г. Програма за продължаващо медицинско обучение (ПМО) на фондация МОРЕ-Дарзалас, приемствана в края на 2022 г. от СОНМ. 

    Настоящият обучителен семинар отново е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и заключителен оценъчен тест. Обучението ще се акредитира от Български лекарски съюз (БЛС) и Европейския борд за акредитация в хематологията (ЕВАН).

    Организационният комитет се представлява от проф. д-р Маргарита Геoffнова – зам. председател на УС на СОНМ и ръководител на сектор ПМО към СОНМ, проф. д-р Валерия Калева – член на СОНМ, проф. Бранимир Спасов, председател на БМСХ, проф. Добрин Константинов, председател на БМДДХО и проф. Пенка Стефанова, председател на БДДХ.

Вярваме, че семинарът ще бъде креативен и вдъхновяващ за всички нас. 

* След 1 август т.г. ще получите известие за активирането на платформата на семинара, където ще намерите информация за Обучителни панели, Регистрация и Често задавани въпроси.

От Организационния комитет