Напусна ни проф. Михайлова! ❤ ❤ ❤

Напусна ни проф. Михайлова! Детска хирургия.

Проф. д-р Веселина Михайлова д.м.н.

Проф. Михайлова е една от най-светлите личности в семейството на детските хирурзи в Република България. Проф. Михайлова  завършва медицина  в Медицински Университет – София. Започва трудовият си стаж като хирург – ординатор в град Троян, където взема специалност по обща хирургия и анестезиология. Има специализации по обща хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия и анестезиология.

От 1972 година  постъпва като асистент в клиника по детска хирургия – институт „Н. И. Пирогов“ – София. След 4 години става старши, а след това и главен асистент. След защита на дисертация получава научно звание „доцент“, а по късно и „професор“. От 1980 година е завеждащ детска гръдна хирургия към секция по детска хирургия, а от 1990 г. е завеждащ втора детска хирургична клиника – София.

Стойността на един живот се измерва не по преживените години, а по това което оставяме след себе си. Проф. Михайлова остави школа на детските гръдни хирурзи в страната ни, плеяда от отлични специалисти – нейни ученици, които работят по целия свят и разнасят славата на българската медицина.

Клиниката по Детска хирургия –  София, и всички детски хирурзи от страната винаги ще носят в сърцето си споменът за нея и ще продължат делото ѝ.

Проф. Михайлова бе интелигентен човек, но допусне ли те близо до себе си разбираш дълбочината на невероятния човешки дух и доброта, чистия морал, острия ум и безкрайните ѝ знания и умения. С поведението и вида си тя респектираше, внушаваше уважение и доверие, но когато я опознаеш, разбираш колко добър, искрен и чист човек бе тя.

В годините на трудовата си дейност тя не спря да преподава, да пише научни трудове, да внедрява нови методики и да създава нови направления. Нейна най-голяма страст бе детската гръдна хирургия. Проф. Михайлова създаде школа от детски хирурзи, които в момента са стълбовете на детската хирургия, както в нашата страна, така и в чужбина.

Тя бе невероятен учител, перфектен професионалист, добър приятел, всеотдаен лечител и истински човек. Оставайки вярна на своята скромност, потопена в мъдростта на своя изживян в труд и честност път, тя до края на живота си не престана да споделя опита и знанията си, извисявайки се над противоречията и объркаността на времето.

Проф. Михайлова бе достоен пример за всички, които я познаваха и които ценят непреходните ценности.

Проф. Михайлова бе любим учител, колега, лечител и истински човек. Оставената диря от нея ще огрява пътя на много поколения детски хирурзи след нея, които ще продължат делото ѝ!

Поклон!

Поклонението ще бъде в събота, 17.02.2024 г., от 11:30 ч. в църквата на с. Лешница