Повишаваме знанията и уменията на екипите в Детска хирургия – Пирогов!

Детска хирургия: д-р Деница Кофинова, д-р Николай Вълчев и д-р Никола Картулев взеха участие в 56-ти конгрес на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN).
Д-р Деница Кофинова, д-р Николай Вълчев и д-р Никола Картулев, Детска хирургия – Пирогов

Представители на Детска хирургия – Пирогов взеха участие в 56-ти конгрес на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN). Престижният форум се състоя в края на месец май 2024 г. в Милано, Италия.

Д-р Никола Картулев (детски хирург), д-р Деница Кофинова (педиатър и детски гастроенетеролог) и д-р Николай Вълчев (детски хирург) обмениха опит с колеги от 104 страни. Иновативните лечения и изследователските открития в областта бяха фокус на конференцията, където водещи специалисти споделиха своя опит с над 5 600 участници, с цел подобряване медицинската грижа за малките пациенти.

По време на събитието делегатите на Детска хирургия – Пирогов представиха постер за неинвазивните оценъчни скорове при остър апендицит в детска възраст. Те взеха участие в сесии за проследяване на оперирани педиатрични пациенти с езофагеална атрезия. Нашите колеги се включиха и в семинари  посветени на новостите в лечението на деца с еозинофилен езофагит, хронични възпалителни чревни заболявания, ендоскопски техники, хранене, грижа за трансплантирани деца и много други.

Д-р Никола Картулев и д-р Деница Кофинова повишиха квалификацията си и придобиха второ ниво на компетенция по време на ендоскопски курс, проведен в рамките на конгреса на дружеството  в Милано.

За пореден път участието в международен конгрес на представителите на Детска хирургия – Пирогов бе осъществено  благодарение финансовата подкрепа на дарител. Подборът на участниците се основава на придобитата квалификация на лекарите до момента и възможността, чрез повишаване на тяхната компетентност, да се развие дейността на Клиника по детска хирургия в болница „Пирогов” чрез въвеждане на иновативни подходи за лечението на пациентите.