Инструмент за чудеса и безкрайно щастие ❤️❤️❤️

Инструмент за чудеса и безкрайно щастие. Детска хирургия.

Клиниката по детска хирургия на болница „Пирогов” получи съвременен ехограф за диагностика от частен дарител, който вярва, че нашите пациенти заслужават нищо по-малко от най-доброто!

Благодарността не може да бъде измерена. Нито е необходимо! При лечението на всяко дете влагаме не само професионализъм и знания, но и част от сърцата си! Убедени сме, че нашите малки пациенти се нуждаят точно от това в критично за тях време, а именно – когато са болни. Даваме си сметка, че освен да лекуваме трябва да даваме кураж и подкрепа на децата и техните близки.

Дареният ехограф пристига при нас с високата заявка на неговата дарителка:
Винаги съм вярвала много на лекарите в България и това ми доверие се е оправдавало многократно. Този път, обаче, бях свидетел на истинско чудо. Благодарна съм, че имам късмета да съм българка и внукът ми да попадне точно във вашите ръце. Усмивката на А., която виждаме всеки ден, благодарение на вас, е най-големият дар, който можем да получим. Гордея се, че в страната ни има професионалисти като вас!
Нямам съмнение, че специализираният ехограф във вашите ръце, ще бъде инструмент за още чудеса и безкрайно щастие!

 ❤️❤️❤️

Казваме само „Огромно благодаря!” и продължаваме да работим отдадено, за да заслужим оказаното доверие и оценката, че с нашата дейност даваме шанс на детските мечти да се сбъдват!

❤️❤️❤️