Дълбоко сме трогнати от признанието, което нашата работа получава!

Детска хирургия: Благодарност за д-р Цветко Георгиев

В Детска хирургия – Пирогов уважаваме всяка обратна връзка, която споделяте. Всекидневно усъвършенстваме професионални умения и надграждаме знания, за да  лекуваме адекватно малките пациенти. Знаем, че моралния дълг да оказваме подкрепа се разпростира отвъд борбата за живота на нашите малки герои. В дни на изпитания, екипът ни е опора за цели генерации в семействата на пострадалите.  Отдавна за нас цифрите не са само статистика – зад имената на болните има човешки истории.

Ценим дадената висока оценка – получена за добре свършена работа на екипа в Детска хирургия – Пирогов! В конкретния случай признанието идва  във връзка с пациент диагностициран със сложна аномалия. Голям мултидисциплинарен екип от хирурзи, анестезиолози, педиатри, медицински сестри (операционни, анестезиологични, реанимационни и колегите, работещи в отделенията), подкрепени включително и от помощен персонал, неколкократно  извършват комплицирани по своя характер хирургични интервенции. Операциите се редуват с консервативно лечение за продължителен период от време под ръководството на доктор Цветко Георгиев.

„Няма думи на света, с които да изкажа благодарността си към този голям Човек и Хирург – д-р Цветко Георгиев. Той спаси детето ми! Аз ѝ дарих живот, но д-р Георгиев ѝ подари шансът да го изживее. Той спаси не само дъщеря ми, спаси мен, спаси и семейството ни!“, ни написа майката на пациент в Детска хирургия – Пирогов.

С гордост потвърждаваме, че колегата ни доктор Георгиев, завеждащ отделение „Хирургия на новороденото и вродените аномалии на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, е еталон за висок професионализъм, колегиалност и добросърдечност.

❤ ❤ ❤
Няма да се уморим да казваме БЛАГОДАРЯ за добрите думи!