Увод

Екип:

Началник „Клиника по детска хирургия”

Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м.Проф. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м.

Завършва Медицински университет – София през 1995 г.
Започва първата си работа през 1996 г. като лекар в Звеното за неотложна медицинска помощ на 26-та поликлиника – София.
През 1997 г. Започва работа в Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, където работи и до днес.
През 2014 г. доц. Шивачев поема поста Началник отделение по детска гръдна хирургия.
През 2011 г. придобива научна степен „Доктор” по Детска хирургия.
През 2021 г. придобива научна степен „Професор” по Детска хирургия.

От Март 2017 г. поема функцията началник на Клиниката по детска хирургия, а месец по-късно оглавява и целия Специализиран комплекс по детски болести. Многократно е специализирал видео-асистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология I-во и II-ро ниво и конвенционална гастроинтестиналан ендоскопия – I-во ниво. Научните му интереси са насочени главно към мини-инвазивната хирургия и гръдната хирургия.

Завеждащ „Отделение по детска коремна хирургия”

Д-р Едмонд Виденов Рангелов, Детска хирургия, ПироговД-р Едмонд Рангелов

Завършва висшето си образования като магистър по
„Медицина“ в Медицински университет – гр. София през 1995 г.
Притежава две медицински специалности – „Хирургия”
и „Детска хирургия”- придобити, съответно през 2002 г. и 2012 г.
Повишава своята професионална квалификация в областта на лапароскопската хирургия с допълнителни специализирани обучения.

Член е на Дружеството по детска хирургия и SCIOP EUROPE.

Завеждащ „Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии”

 Д-р Цветко Венков Георгиев
Д-р Цветко Венков Георгиев

Завършва медицина във ВМИ – София през 1992 г.
Работи като хирург в МБАЛ – Ботевград в периода 1992 – 1996 г.
Асистент е в Клиничен център по детска хирургия в периода 1996 – 2000 г.
От 2000 г. е Главен асистент към Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Притежава специалностите „Хирургия” и „Детска хирургия”.
Специализирал е лапароскопска хирургия, неонатална хирургия и детска колопроктология.
Автор е на 28 публикации на теми в областта на неонаталната детската хирургия и хирургията на вродените малформации, разработки при реконструктивни операции при аноректални аномалии и болест на Hirshsprung. Преподава в Медицински университет София. Ежегодно участва в конгреси по Обща и Детска хирургия. Член на дружество по детска хирургия и EUPSA.

Завеждащ Отделение по детска ортопедия и травматология”

 Д-р Явор Пукалски
Д-р Явор Пукалски, д.м.

Д-р Явор Пукалски завършва медицина към Медицински университет, гр. София, през 2011 г. От 2012 г. е част от екипа на Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2015 г. е асистент към същото отделение. През 2019 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема „Лечение на острата фрактура – луксация на Монтеджия в детска възраст“.
От началото на месец Януари 2023 г. д-р Пукалски оглавява уникалната за България Детска травматология.
Професионалните му интереси включват фрактури и травми на опорно-двигателния апарат при деца, лакътни увреди, политравматични пациенти, гръбначни изкривявания, ходилни проблеми при деца и подрастващи, ултразвукова диагностика на тазобедрената става при новородени.
Д-р Пукалски провежда лекции на студенти и спешни медици, както и взима участие в редица български и чуждестранни форуми. Има преминати курсове и специализации в страната и чужбина – Швейцария, Великобритания, Турция и др.
Част от завършените курсове са:
AO Trauma Shoulder and Elbow Seminar – 2022; Ехографска диагностика на тазобедрената става по метода на Граф – 2019; AO Trauma Master Course: Managing Pediatric Musculoskeletal Injuries – 2018; EFORT Basic Science course – 2018; EFORT Travelling Fellowship – Турция – 2017; Първи български курс на проф.Граф по ехография на тазобедрената става за диагностика и лечение на DHH у новороденото – 2017; The 22nd Surgery of the Adult foot and Ankle Course – Великобритания – 2017; AO Trauma: Current principles of fracture management roadshow – 2016; BOTA-AAOS(American Academy of Orthopedic Surgeons) Elbow Program – 2016; AO Trauma: Advanced Principles of Fracture Management – Швейцария – 2015; AO Trauma: Basic Principles of Fracture Management – 2015; Microsurgery – Гърция – 2014. Сред професионалните постижения на д-р Пукалски се открояват участие в лигата „Лекарите, на които вярваме“ на в-к 24 часа за 2019 г. и 2020 г. , както и награда на Български лекарски съюз (БЛС) – Млад лекар на годината – 2019 г.
Д-р Явор Пукалски е секретар на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), заместник-председател на „Секция по детска ортопедия и травматология“ към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), както и национален преподавател и секретар по образователна дейност към AO Trauma – България.