Увод

Екип:

Началник „Клиника по детска хирургия”

Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м.Проф. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м.

Завършва Медицински университет – София през 1995 г.
Започва първата си работа през 1996 г. като лекар в Звеното за неотложна медицинска помощ на 26-та поликлиника – София.
През 1997 г. Започва работа в Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, където работи и до днес.
През 2014 г. доц. Шивачев поема поста Началник отделение по детска гръдна хирургия.
През 2011 г. придобива научна степен „Доктор” по Детска хирургия.
През 2021 г. придобива научна степен „Професор” по Детска хирургия.

От Март 2017 г. поема функцията началник на Клиниката по детска хирургия, а месец по-късно оглавява и целия Специализиран комплекс по детски болести. Многократно е специализирал видео-асистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология I-во и II-ро ниво и конвенционална гастроинтестиналан ендоскопия – I-во ниво. Научните му интереси са насочени главно към мини-инвазивната хирургия и гръдната хирургия.

Завеждащ „Отделение по детска коремна хирургия”

Д-р Стефан Стоилов СтаневД-р Стефан Стоилов Станев

Завършва медицина във ВМИ – София през 1983 г.
От 1990 г. започва работа като детски хирург в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
От 2004 г. заема поста Началник Детска коремна хирургия. Притежава 2 специалности – Обща и Детска хирургия.
Автор е на 52 публикации в научни списания на теми: перитонити, лапаростомии, панкреатити, вродени аномалии на храносмилателната система, огнестрелни наранявания и др.
Притежава сертификат по лапароскопска хирургия. Участва активно във форуми посветени на Обща и Детска хирургия в страната и чужбина. Членува в Българското и Европейското научни дружества по детска хирургия.

Завеждащ „Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии”

 Д-р Цветко Венков Георгиев
Д-р Цветко Венков Георгиев

Завършва медицина във ВМИ – София през 1992 г.
Работи като хирург в МБАЛ – Ботевград в периода 1992 – 1996 г.
Асистент е в Клиничен център по детска хирургия в периода 1996 – 2000 г.
От 2000 г. е Главен асистент към Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Притежава специалностите „Хирургия” и „Детска хирургия”.
Специализирал е лапароскопска хирургия, неонатална хирургия и детска колопроктология.
Автор е на 28 публикации на теми в областта на неонаталната детската хирургия и хирургията на вродените малформации, разработки при реконструктивни операции при аноректални аномалии и болест на Hirshsprung. Преподава в Медицински университет София. Ежегодно участва в конгреси по Обща и Детска хирургия. Член на дружество по детска хирургия и EUPSA.