Детска хирургия: д-р Деница Кофинова, д-р Николай Вълчев и д-р Никола Картулев взеха участие в 56-ти конгрес на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN).

Повишаваме знанията и уменията на екипите в Детска хирургия – Пирогов!

Представители на Детска хирургия – Пирогов взеха участие в 56-ти конгрес на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN). Престижният форум се състоя […]