Покана за семинар

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Приемете поканата ни за втория виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ), който се организира съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в онкологията – България и Българска асоциация по психоонкология.

Той ще се проведе на 25 март 2023 г. и ще включва два модула:

– Структура, функциониране и системи за сертифициране и акредитация на Специализиран раков център за лечение на пациенти с карцином на гърда
– Взаимоотношение лекар-пациент. Трудни пациенти. Комуникация и стилове на общуване.

Настоящият обучителен семинар е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и заключителен оценъчен тест.

Организационният комитет се представлява от проф. д-р Маргарита Генова – зам. председател на УС на СОНМ и ръководител на сектор Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология към СОНМ, проф. д-р Валерия Калева – член на СОНМ, доц. д-р Ася Консулова – член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България и Екатерина Виткова – член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология.

Порталът за регистрация и информация (често задавани въпроси) на семинара е вече отворен и достъпен.

Регистрирайте се

Вярваме, че семинарът ще бъде креативен и вдъхновяващ за всички нас.

От Организационния комитет

Повече информация ще намерите ТУК.