Дисфагия при децата

Дисфагия означава затруднено поглъщане на твърди храни и течности. Тя трябва да се разграничава от повръщането, което характеризира други болести.

Вродени малформации на устната кухина.

Някои деца се раждат с деформация на устните, небцето или челюстите. При други има вроден спазъм на гърлото. Те сучат трудно, изкуственото хранене също е затруднено. Налага се да се хранят през сонда, поставена в нослето и стомаха, докато дойде време за оперативната корекция на аномалията.

Вродени заболявания хранопровода.

Смущенията в преглъщането са характерни за болестите на хранопровода. Понякога имаме пълно прекъсване на неговия канал (атрезия). След раждане се появява обилно отделяне на слюнка, посиняване и задавяне с нея. На рентген се вижда въздушен мехур високо в гръдния кош. Лечението е оперативно.

По-рядко имаме изолирана фистула (връзка) между хранопровода и дихателните пътища. Проявява се с пристъпи на кашлица и цианоза (посиняване) при хранене. Прави се рентгеново изследване с контраст. В стомаха се поставя сонда за хранене и по-късно детето се оперира.

Вродената стеноза (стеснение) на хранопровода също се среща рядко и не се проявява в кърмаческа възраст заради течната кърма. Първите симптоми са по-късно: дисфагични оплаквания, анемия, чести бронхопневмонии. В някои случаи детето може да поема само течности. Диагнозата се поставя на рентген с контраст.
Първоначално може да се опита с механично разширение, но понякога операцията е неизбежна.

Едно по-особено заболяване на хранопровода, свързано със спазъм на кардията (входа в стомаха) е ахалазията. Тя се характеризира със смутена функция на органа. Проявите му започват бавно и се развива прогресивно след 4-6 годишна възраст. Първоначално на преден план са дисфагични оплаквания, при което твърдите храни преминават по-лесно от течните. С напредване на болестта детето започва връща застояла и непреработена храна без връзка с храненията. На рентген се вижда много разширен хранопровод. Лечението е оперативно.

При гастро-езофагеалния рефлукс освен повръщането също възниква дисфагия, когато киселината разяде хранопровода и стесни неговия проход (стеноза). В тази напреднала фаза заболяването се характеризира с изразена дисфагия. Оперативното лечение се състои в създаване на антирефлуксен клапа в областта на кардията.

Корозивна болест.

Под корозивна болест разбираме усложненията в хранопровода, стомаха и целия организъм, което става тогава, когато детето изпие по невнимание натриева основа (сода каустик) или препарат съдържащ киселина. Дисфагия възниква в острата фаза поради оток и язви на лигавицата на хранопровода. Често се наблюдава болезнено гълтане. В около 30 % се развива структура на хранопровода, като в някои случаи детето може да поема само течности.
Лечението е тежко и продължително. Извършват се разширения на хранопровода, а в някои случаи се налага многоетапно оперативно лечение.

Това е едно от най-страшните неща, които могат да сполетят едно съвсем здраво дете. Нужно е малко невнимание или родителска небрежност (неправилно съхраняване на корозивни препарати) и детето става инвалид за цял живот. Тази болест може да се сравни само с комбинираната травма при уличните произшествия. Нарушава се нормалния семеен живот, семейния бюджет, често се стига до взаимни обвинения и разриви. Това е голям психически стрес не само за родителите, но и за лекуващите ги лекари и сестри.

Чужди тела.

Малките деца често поглъщат разни предмети (монети, пръстени), което е проява на тяхното любопитство и сензорно опознаване на околния свят. Чуждите тела често засядат във второто физиологично стеснение. Обикновено родителите са свидетели на този акт, или са алармирани от внезапно настъпилата дисфагия. Диагнозата е рентгенологична. Чуждото тяло се изважда ендоскопски.