Трети обучителен онкологичен семинар СОНМ

Трети обучителен онкологичен семинар СОНМ Детска хирургия.

Уважаеми колеги,

Както вече знаете, на 2 декември т.г. ще се проведе трети виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на СОНМ.Платформата на семинара е отворена и може да бъде достъпната на https://seminar0212.bjcn.bg/ 

Семинарът е предназначен за медицински онколози, хирурзи, лъчетерапевти, психолози и всички други специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на карцинома на гърда и психологичната подкрепа на възрастни и деца с онкологични заболявания.

Имайки предвид мултидисциплинарния спектър на предстоящия семинар и възможността за свободно участие, моля, изпратете прикаченото към това писмо съобщение до заинтересовани колеги и членовете на вашите медицински дружества.

От Организационния комитет