Детска хирургия: Екипът на Клиника по детска хирургия в болница „Пирогов“ успешно извърши революционно за България нехирургично лечение на дете с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).

Малка крачка напред за Детска хирургия – Пирогов, но огромен скок за детското здравеопазване в България!

Екипът на Клиника по детска хирургия в болница „Пирогов“ успешно извърши революционно за България нехирургично лечение на дете с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). За първи […]