„Super герои” на Фондация „Америка за България” – г-жа Нанси Шилър – Президент на Фондация „Америка за България”

„Super герои” на Фондация „Америка за България” – г-жа Нанси Шилър – Президент на Фондация „Америка за България”