Съвместна операциа на ВМА и Детска хирургия Март

Съвместна операциа на ВМА и Детска хирургия Март