Продължаващо обучение за екипа на Детска хирургия – Пирогов

Детска хирургия: Продължаващо обучение за екипа на Детска хирургия - Пирогов: V годишна среща на Международната асоциация по детска онкология (SIOP)

Млади хирурзи от екипа на Детска хирургия – Пирогов взеха участие в V годишна среща на Международната асоциация по детска онкология (SIOP). Конгресът, проведен в Милано, Италия (13-17 май 2024 г.), цели споделяне на опит на над 1 500 делегати от 67 държави.

Доктор Янко Пъхнев и доктор Милена Клингова присъстваха в сесии и демонстрации на нововъведенията в онкотерапията на деца и подрастващи.

Форматът на тазгодишната среща събра заедно млади онколози, хирурзи, представители на работни групи на асоциацията и на европейски изследователи за клинични проучвания, както родители и оздравели пациенти.

Обсъдени бяха методи за подобряване качеството на живот на оздравелите малки пациенти след онкологична терапия.

В интерактивни семинари и сесии, европейската общност на здравните професионалисти, както и широк кръг от заинтересовани страни, насочват усилие към увеличаване процента на излекуваните пациенти с онкологични заболявания.

За целта се търси симбиоза между постиженията на научните изследвания и повишаване качеството на образование на медицинските екипи, което съвместно да доведе до подобряване грижата към болните.

Участието на нашите колеги беше възможно благодарение на поредна подкрепа от дарител. Подборът на участниците, д-р Янко Пъхнев и д-р Милена Клингова, се основава на дългогодишните им научни интереси в тази област.