Две новородени бяха спасени от екипа на д-р Цветко Георгиев.

Две новородени бяха спасени от екипа на д-р Цветко Георгиев.