Детска хирургия, Денят на българския лекар

Детска хирургия, Денят на българския лекар