Атрезия на хранопровода

Детска хирургия: атрезия на хранопровода.

Хранопроводът е храносмилателен орган, който свързва устната кухина със стомаха, жизненоважен е за осъществяване на храненето.

Детска хирургия: атрезия на хранопровода - обичайно състояние

Фиг. 1: Нормална анатомия на хранопровода и трахеята

Заболяването езофагеална атрезия представлява пълно прекъсване на хранопровода в неговата средна трета и съответно невъзможност за захранване на новороденото бебе. Атрезията възниква в първите седмици от развитието на плода, когато органите му се формират и се осъществява разделянето на главните дихателни пътища от първичното черво.

В този момент настъпва дефект , при който хранопроводът губи своята цялост и се разделя на два сляпо завършващи участъка – горен, свързан с устната кухина и долен, който води към стомаха.

Детска хирургия: атрезия на хранопровода.

Най-често това състояние се съпътства от комуникация между сляпо завършващият участък на хранопровода и трахеята – главният дихателен път. Тази комуникация се нарича фистула и води до навлизане на слюнка, стомашен сок или храна от хранопровода към дихателните пътища, което компрометира живота и здравето на новороденото. В зависимост от локализацията на тази фистула заболяването се разделя на няколко групи.

Детска хирургия: атрезия на хранопровода - увредено състояние

Фиг. 2: Хранопровод и трахея при езофагеална атрезия

Честотата на заболяването е 2-3 случая на 10 000 новородени. Причините за възникването му са все още неизяснени. Като рискови фактори се коментират прекарани инфекциозни заболявания в ранните срокове на бременността, както и употребата на някои медикаменти.

При някои от новородените заболяването е съпътствано от други вродени аномалии като сърдечни малформации, дефекти в мускуло-скелетната система и други. Атрезията на хранопровода може да бъде и част от генетични синдроми като синдрома на Даун, Търнър и други.

Атрезията на хранопровода е вродено комплексно заболяване, което води до невъзможност за захранване на новороденото бебе и може да причини усложнения от страна на дихателната система.

Единственото лечение е оперативното.

Лечението се провежда от нашите колеги в Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии.

Детска хирургия