Анкета от Български лекарски съюз.

Здравейте!

Във връзка със създалата се ситуация от последните дни в УМБАЛСМ
„Н. И. Пирогов“, БЛС направи анкета с цел проучване на нагласите на съсловието.

Обръщаме се към Вас с молба за активно участие в проучването.

Анкетата може да видите и попълните тук:  https://blsbg.com/bg/

Пресцентър БЛС