16 октомври: Международен ден на анестезиолога.

16 октомври: Международен ден на анестезиолога

Днес, 16 октомври, е денят на нашите колеги – анестезиолози.

В работата си те успешно обезболяват тялото и душата на притеснените пациенти 🙂 ❤️❤️❤️

На днешният празничен ден им пожелаваме да са живи, здарви, успешни и … без усложнения 🙂


Кратка история на анестезиологията:

Началото на на обезболяването при хирургичните операции е поставено на 16 октомври 1846 г. в САЩ. Тогава в масачузетската обща болница, хирургът Уилям Томас Мортън дава първата анестезия пред аудитория, при вадене на зъб.

В България съвременната анестезиология въвежда чешкият лекар Антон Франц Червенаков (1908 – 1984). По негово предложение към ИСУЛ се създава специалност по анестезиология през 1956 г.

А първата в България обща анестезия с апаратура е осъществена от проф. Янко Добрев в Пловдив през 1949 г.